Antennkollen.se
2017-06-19 15:44:32

Ny temporär Mux1b i Degerfors

Teracom har konstaterat att sändarnät Mux 1 på sändarstationen Degerfors i vissa områden störs av utsändning från sändarnät Mux 4 på sändarstationen Motala Ervasteby, då de nyttjar samma frekvenskanal.

2017-06-16 08:19:49

Ny teknik för TV Finland

2017-05-11 12:09:33

OMFATTANDE FREKVENSFÖRÄNDRINGAR FÖR TV-SÄNDNINGAR I BORÅS

Tisdagen den 13 juni genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Boråsområdet. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2017-04-21 11:09:13

Omfattande frekvensförändringar för tv-sändningar i Värmland

Tisdagen den 25 april, genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i bland annat Karlstad, Sunne, Kristinehamn, Arvika och Filipstad. Boende i hela Värmland som tar emot tv via det digitala marknätet påverkas av förändringarna.

2017-03-06 12:48:07

SVT1 kompletteras med ett extra ljudspår för uppläst text

För att öka tillgängligheten för användare som har nedsatt syn eller nedsatt läsförmåga kompletteras SVT1 med ett extra ljudspår för uppläst text dvs talande textremsa.