Antennkollen.se
2019-02-20 14:32:09

Nästa fas av frekvensomläggningar i TV-nätet, 2019-2020

Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer. Omläggningsarbetet kommer att pågå från maj 2019 till och med sommaren 2020. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer i södra Sverige. Här får ni den senaste informationen om arbetet

2017-11-07 08:36:03

700 MHz-utrymningen - avslutande nätförändringar 5 december

Utrymningen av 700 MHz-bandet är nu avklarad i hela Sverige och vi kan konstatera att det har gått bra. Det återstår dock lite nätförändringar för att ytterligare effektivisera utsändningen. Dessa nätförändringar kommer att genomföras tisdagen den 5 december.