Antennkollen.se
2020-03-09 09:50:25

Frekvensförändringar för tv-sändningar i delar av Kalmars län den 17 mars

Tisdagen den 17 mars genomför Teracom frekvensförändringar i delar av Kalmars län. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10.00 och 18.00.

2019-12-13 11:37:24

Eurosport byter sändarnät

Eurosport 1 flyttar från nät 1 till nät 3 den 30 december

2019-08-30 11:20:48

Frekvensomläggning på samtliga tv-kanaler i Blekinge den 10 september

Tisdagen den 10 september genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning i Blekinge län. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10.00 och 18.00.

2019-08-30 11:12:40

Frekvensomläggning på samtliga tv-kanaler i Skåne den 10 september

Tisdagen den 10 september genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Skåne. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10.00 och 18.00.

2019-05-03 12:51:38

Omfattande frekvensförändringar för tv i Ulricehamn, Tranemo och del av Borås

Tisdagen den 7:e maj genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning i Ulricehamn, Tranemo och del av Borås. Alla som bor i det berörda området och tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet innebär störningar och beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2019-05-03 12:50:28

Omfattande frekvensförändringar för tv i Hallands län och del av Skåne län

Tisdagen den 7:e maj genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning i Hallands län och del av Skåne län. Alla som bor i det berörda området och tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet innebär störningar och beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2019-05-03 12:47:58

Omfattande frekvensförändringar för tv i Kronobergs län och i Jönköpings län

Tisdagen den 7:e maj genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning i Kronobergs län och Jönköpings län. Alla som bor i det berörda området och tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet innebär störningar och beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2018-08-27 09:37:12

Ny kanal i marknätet – TV3 Sport

TV3 Sport börjar sända i marknätet den 28 augusti

2018-04-09 16:44:52

FÖRÄNDRINGAR GÄLLANDE SVT:S TJÄNST UPPLÄST TEXT

Den 10 april upphör den separata utsändningen av Uppläst text via kanalplats 91 och 92

2018-01-23 13:45:33

Kanalbyte på sändarstation Hornön

Tisdagen den 23:e januari byter Nät 1 kanal från 48 till 37 på sändarstation Hornön

2017-12-04 15:09:04

700 MHz-utrymningen - avslutande nätförändringar 5 december

Utrymningen av 700 MHz-bandet är nu avklarad i hela Sverige och vi kan konstatera att det har gått bra. Det återstår dock lite nätförändringar för att ytterligare effektivisera utsändningen.

2017-10-24 11:36:03

Avbrott på samtliga tv-kanaler i Stockholmsområdet och norra Södermanland 31 oktober

Tisdagen den 31 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Stockholmsområdet och norra Södermanland. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2017-10-12 10:19:26

Avbrott på samtliga tv-kanaler i Skåne och Blekinge 17 oktober

Tisdagen den 17 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Skåne och Blekinge. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2017-10-03 19:11:15

Antennbyte på sändarstation Motala

Med start torsdagen den 5 oktober kommer Teracom att byta ut den TV-antennen på sändarstationen i Motala mot en ny. Bytet görs av åldersskäl. Arbetet kommer att pågå under 10 veckor och under denna tid flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn.

2017-09-27 11:16:53

Avbrott på samtliga tv-kanaler i södra Småland och på Öland 3 oktober

Tisdagen den 3 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i södra Småland och på Öland. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2017-09-13 09:26:20

Omfattande frekvensförändringar för tv-sändningar i Halland och Västergötland med Omnejd

Tisdagen den 19 september genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från tv-sändare i Halland samt Västergötland.

2017-09-08 14:23:24

VH1 ny kanal i marknätet

VH1 börjar sända i marknätet den 8 september

2017-09-04 08:32:39

Omfattande frekvensförändringar för tv-sändningar i norra Småland och delar av Östergötland

Tisdagen den 5 september genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i norra Småland och stora delar av Östergötland. Hushåll som tar emot tv via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2017-09-01 11:06:24

Mux1B släcks ner på sändarstationen Degerfors

Teracom lanserade innan sommaren ett temporärt sändarnät på sändarstationen Degerfors för att kringgå störningar från en annan sändarstation. Nu ersätt det temporära sändarnätet Mux1B med det ordinarie sändarnätet Mux1.

2017-06-19 15:44:32

Ny temporär Mux1b i Degerfors

Teracom har konstaterat att sändarnät Mux 1 på sändarstationen Degerfors i vissa områden störs av utsändning från sändarnät Mux 4 på sändarstationen Motala Ervasteby, då de nyttjar samma frekvenskanal.

2017-06-16 08:19:49

Ny teknik för TV Finland

2017-05-11 12:09:33

OMFATTANDE FREKVENSFÖRÄNDRINGAR FÖR TV-SÄNDNINGAR I BORÅS

Tisdagen den 13 juni genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Boråsområdet. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

2017-04-21 11:09:13

Omfattande frekvensförändringar för tv-sändningar i Värmland

Tisdagen den 25 april, genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i bland annat Karlstad, Sunne, Kristinehamn, Arvika och Filipstad. Boende i hela Värmland som tar emot tv via det digitala marknätet påverkas av förändringarna.

2017-03-06 12:48:07

SVT1 kompletteras med ett extra ljudspår för uppläst text

För att öka tillgängligheten för användare som har nedsatt syn eller nedsatt läsförmåga kompletteras SVT1 med ett extra ljudspår för uppläst text dvs talande textremsa.