Antennkollen.se
artikelbild

Den 15 maj 2016 utsattes tv- och radiomasten i Häglared utanför Borås för ett sabotage och rasade i marken. Tack vare en tillfällig lösning lyckades tv-täckningen bli i princip densamma med en mycket lägre reservmast. Nu är den nya Häglaredsmasten på plats och den kommer tas i bruk för tv-sändningar tisdagen den 13 juni.

Teracom AB genomför en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet, och för att säkerställa att tittarna ska få samma utbud som idag. Arbetet, som inleddes i mars 2016, innebär att frekvenser för tv-sändningarna i marknätet byts och därför behöver tittare som tar emot tv-sändningar via det digitala marknätet med egen antenn göra en kanalsökning efter klockan 18.

Tisdagen den 13 juni är det dags för området runt Borås att genomföra frekvensförändringar för tv. Sändarstationen i Häglared (Borås/Dalsjöfors) och ett flertal mindre sändare påverkas av arbetet. Under dagen mellan klockan 10 och 18 kommer det vara uppehåll och störningar i tv-sändningarna.