Antennkollen.se
artikelbild

Nätförändringarna kommer att genomföras tisdagen den 5 december.

Observera - en kanalsökning/ominstallation kan behöva genomföras för att ha kvar fullt tv-utbud.

Utsändning av gamla Service ID (SID) upphör för SVT1 HD, SVT2
HD, TV4 SD, TV4 HD samt Sjuan

I samband med 700 MHz-utrymningen har det varit nödvändigt att byta så kallad Service ID (SID) för ett antal programtjänster i marknätet. Detta byte har genomförts i form av en mjuk övergång där de gamla SID-värdena har sänts parallellt med de nya sedan mars 2016.

Nick Jr flyttar till mux 5

Den 5 december genomförs även en flytt av Nick Jr från mux 7 till mux 5.

För att få fortsatt tillgång till kanalen behöver en kanalsökning/ominstallation genomföras. Detta kan göras efter kl. 12.00.

Den 5 december upphör Teracom med utsändningen av de gamla SID-värdena. De
tjänster som berörs av är SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 SD, TV4 HD och Sjuan.
De som redan genomfört en kanalsökning/ominstallation eller redan uppdaterat till de nya SID-värdena för programtjänsterna i samband med utrymningen av 700 MHz-bandet kommer inte att påverkas av att utsändningen upphör av de gamla SID-värdena.

I annat fall behöver man genomföra en kanalsökning/ominstallation av sin digitalbox
eller tv. Detta arbete kan utföras redan nu för att minimera arbetet den 5 december.
Teracoms arbete med att släcka ned de gamla SID-värdena startar upp kl. 10:00 den 5
december och beräknas ta hela dagen.